zaterdag 6 januari 2018

Verkeer eerste trimester.

Het eerste trimester van dit schooljaar is ondertussen al voorbij.

We besloten dit jaar mee te doen met de actie "Woensdag Samdag".
Met deze actie motiveren we de kinderen milieuvriendelijk naar school te komen.
De boodschap is simpel: zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets.


 Vrijdag 22 september was het onze jaarlijkse strapdag.
De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind!
Het was een succes.... heel veel kinderen kwamen te voet of met de fiets.
Als afsluiter zongen en dansten we met heel de school het straplied.
En dan zijn we nu nog volop bezig met onze flitscampagne.
De wintercampagne van het Octopusplan start op maandag 6 november en loopt tot aan de krokusvakantie op vrijdag 9 februari. De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. 

Dus.... hou die fluohesjes nog maar aan!